సౌర నీటి పంపు

 • 4 అంగుళాల మంచి నాణ్యత 201 స్క్రూ వాటర్ పంప్

  4 అంగుళాల మంచి నాణ్యత 201 స్క్రూ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

   

 • 4అంగుళాల స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఇంపెల్లర్ వాటర్ పంప్

  4అంగుళాల స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఇంపెల్లర్ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

 • 4అంగుళాల బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్ ప్లాస్టిక్ ఇంపెల్లర్ వాటర్ పంప్

  4అంగుళాల బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్ ప్లాస్టిక్ ఇంపెల్లర్ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

 • 4 అంగుళాల 304 స్క్రూ పంప్ సోలార్ వాటర్ పంప్

  4 అంగుళాల 304 స్క్రూ పంప్ సోలార్ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

 • 3 అంగుళాల మంచి నాణ్యత గల బ్రష్‌లెస్ 201 స్క్రూ పంప్

  3 అంగుళాల మంచి నాణ్యత గల బ్రష్‌లెస్ 201 స్క్రూ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

 • 3 అంగుళాల స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఇంపెల్లర్ సోలార్ వాటర్ పంప్

  3 అంగుళాల స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఇంపెల్లర్ సోలార్ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

 • 3 అంగుళాల ప్లాస్టిక్ ఇంపెల్లర్ సోలార్ వాటర్ పంప్

  3 అంగుళాల ప్లాస్టిక్ ఇంపెల్లర్ సోలార్ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్

 • 3అంగుళాల బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్ 304 స్క్రూ సోలార్ వాటర్ పంప్

  3అంగుళాల బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్ 304 స్క్రూ సోలార్ వాటర్ పంప్

  ✓మెయింటెనెన్స్-ఫ్రీ బ్రష్‌లెస్ DC మోటార్

  ✓ఇంటిగ్రేటెడ్ DSP& MPPT(గరిష్ట పవర్ పాయింట్ రిమోట్ కంట్రోల్ మొదలైనవి)

  ✓వైడ్ DC వోల్టేజ్ ఆపరేషన్, బాగా ప్రోబ్ కోసం కంట్రోల్ ఇన్‌పుట్‌లు, డ్రై రన్నింగ్ ప్రొటెక్షన్‌కు అనుకూలం

  ✓బ్యాటరీ ఆపరేషన్, బ్యాటరీ ట్రాకింగ్ కోసం తక్కువ వోల్టేజ్ డిస్‌కనెక్ట్) ఓవర్‌లోడ్